Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door doosjesdeal de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Doosjesdeal staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Het is mogelijk dat via de website van doosjesdeal toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. doosjesdeal kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Het is, behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van doosjesdeal, niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina’s weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren.

Doosjesdeal kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.